- Zoveel meer -

Systeemopstelling in het onderwijs

Systeemopstelling in het onderwijs

In het onderwijs spelen op de werkvloer een aantal aspecten in de driehoek tussen ouders, kinderen en school.

Daarnaast heeft ook de organisatie van de school, de organisatie van het samenwerkingsverband  en het onderwijssysteem als zodanig een rol.

In deze driehoek leerling-ouders-school gebeurt veel. Soms helpt deze beweging de leerling verder, soms ook niet. Vaak komt dat, omdat we in het onderwijs gewend zijn te kijken naar de oppervlakte van het gedrag. Het kan helpen om net iets onder de oppervlakte te kijken. Wat speelt er precies, wat we in eerste instantie niet zien? Een systeemopstelling helpt om daar inzicht in te krijgen en zo mogelijk de eerste aanzet tot werkelijke verandering te geven. Zo puur en eenvoudig mogelijk.

Welke vragen zien we vaak in het onderwijs terug?

  • Leerkrachten hebben zorgen om kinderen en willen die bespreekbaar maken met ouders
  • Kinderen gaan dagelijks naar school en brengen moeilijke thuissituaties vaak mee de school in.
  • Ouders maken zich zorgen en stellen soms vragen aan leerkrachten over hun kind. Leerkrachten herkennen de vraag niet, ouders voelen zich door de leerkracht niet gezien
  • Kinderen worden gepest
  • Leerkrachten voelen zich niet gewaardeerd door het onderwijssysteem, zowel materieel als immaterieel

In een opstelling kun je zien:

  • Wat er speelt (onder de oppervlakte) in een vraagstelling rondom ouders, kind en school
  • Wat er nodig is om in die vraagstelling verder te komen met elkaar.. wegen die tot dat toe niet zichtbaar waren
  • Wat eventueel de rol van de onderwijsorganisatie of het Nederlandse onderwijssysteem is in de vraagstelling
  • Indien mogelijk kunnen we de eerste beweging naar verandering ‘als vanzelf’ in gang zetten. Vaak is het inzicht al de eerste stap naar verandering… als vanzelf, zonder er ‘hard voor te moeten werken’

Communiceren speelt in deze werkwijze een essentiële rol. Afstemming op de mensen waar het om gaat. Verbaal en nonverbaal. Doeltreffende, afgepaste bewoordingen, niet méér dan zinvol is, maar ook niet minder. Vertrouwen in de mogelijkheden van degenen met wie je werkt. Pure Communicatie dus.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl