- Logopedie -

Spraak en taal

Spraak en taal

Welke kinderen zien wij vaak in onze praktijk?

Kinderen die laat zijn gaan praten.. 

Kinderen die woorden uit hun omgeving niet zo gemakkelijk begrijpen, onthouden en gebruiken…

Kinderen met een moeizame zinsbouw…

Kinderen die slecht verstaanbaar zijn…

Voor welk resultaat willen wij gaan?
Ons streven is meerledig:

• Uw kind gaat praten en ontwikkelt zijn/haar spraak en taal daarna vanzelf
• Uw kind kan zijn/haar gedachten en gevoelens uitdrukken in de juiste woorden en in de juiste zinsbouw
• U voelt zich als ouder capabel uw kind verder zelf te begeleiden in de spraak-en taalontwikkeling
• Uw kind kan zijn/haar spraak en taal inzetten t.b.v. goede sociale relaties met anderen
• De spraaktaalontwikkeling van uw kind is een goede basis voor het lees,- en schrijfproces

Wat is onze specifieke kracht?
• Kennis van de nieuwste ontwikkelingen en therapie-methodes in dit deel van het logopedisch vakgebied.

• We vertrouwen erop dat u als ouder uw kind kunt begeleiden in de spraak- en taalontwikkeling. 
Vaak is het voor u als ouder fijn om daarin ruggensteun te krijgen van onze logopedist. Praktische ideeën voor thuis zijn altijd deel van de begeleiding. Immers: uw kind praat de hele week, niet alleen tijdens de logopedie. ‘De oefening ligt op straat’; als u als ouder meer gaat zien welke mogelijkheden u heeft om uw kind verder te helpen, heeft uw kind dáár het allermeeste aan!

• Inzet op de samenwerking met andere disciplines en scholen. Logopedische begeleiding alleen is 
soms niet afdoende om het kind verder te helpen. Wij houden nauw contact met bijv. Adelante en scholen, om de totale ontwikkeling en de spraaktaalontwikkeling op elkaar af te stemmen. Daarnaast vinden we het belangrijk vanuit onze expertise en doelmatigheid ons aandeel te leveren in het stroomlijnen van de hulpverleningstrajecten die voor sommige kinderen belangrijk zijn.

• Uw kind staat centraal, niet mogelijkheden van de behandelend logopedist! Wij hebben 
verschillende logopedisten binnen de praktijk. Bij specifieke vragen raadplegen we elkaar, maar verwijzen ook naar een collega als uw kind daarbij gebaat zou zijn!

• Bovenstaande zaken vinden wij van belang in ons streven naar een kwalitatief goede en doelmatige zorg. Een afgewogen inzet van de financiële middelen in de gezondheidszorg is ook onze zorg!

Binnen onze praktijk begeleiden Suzanne Stultiens, Lydia van Overveld, Sem van der Sommen, Denise van den Schoor en Loes Verschuuren kinderen in hun spraak-, en taalontwikkeling. Wilt u meer van hen weten? Ga dan naar ‘Over ons‘ en maak kennis met ze.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl