- Zoveel meer -

Dialoog en positieve gezondheid

Dialoog en positieve gezondheid

Dialoog voeren draagt bij aan alle pijlers van Positieve Gezondheid. Het is de ‘smeerolie’ en verbindende factor tussen alle pijlers. Het zorgt voor mentaal welbevinden: mensen voelen zich gezien en gewaardeerd voor hun inbreng op basis van gelijkwaardigheid. 

Dialoogcirkel
Dialoog geeft zin aan het leven: het is een liefdevolle kans om verbinding met anderen te zoeken en zo idealen te bereiken. De veiligheid van een dialoogcirkel zorgt voor balans in de communicatie: kwaliteit van leven. Het zorgt ervoor dat iedereen op zijn  manier kan bijdragen aan de maatschappij op basis van volledige gelijkwaardigheid.

In een dialoog wordt iedereen serieus genomen en hoort iedereen erbij. De principes die gebruikt worden in de dialoog zijn toepasbaar in het leven van alledag en helpen bij  ‘goed zorgdragen voor jezelf’ en ‘je uitspreken in wat je nodig hebt’.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl