- Zoveel meer -

Dialoog in de gezondheidszorg

Dialoog in de gezondheidszorg

Wanneer kan dialoog gebruikt worden in de gezondheidszorg? 

– Het gesprek aangaan tussen de verschillende lagen in een organisatie: waar moet de focus liggen van wat we doen, wat zijn ieders kwaliteiten en worden die gezien?

– Werkelijke samenwerking faciliteren tussen losse praktijken in de eerstelijnsgezondheidszorg.

– De wijze van gesprek veranderen tussen artsen/verpleegkundigen en patiënten. Tijd nemen om te luisteren naar wat iedereen beweegt helpt de algehele communicatie en het behandelproces verder en bekort het aanzienlijk. Immers: de professional weet preciezer wat de patiënt werkelijk en zelf van belang vindt en neemt dat ook als leidraad. In die zin draagt dialoog bij aan Positieve Gezondheid!

– 
Het gesprek verdiepen tussen zorgprofessionals die op papier niet gelijkwaardig zijn aan elkaar: wat is ieders bijdrage aan het geheel?

– …

Het proces kan zeer divers zijn:

– De aandacht, rust en ruimte in de cirkel geeft iedereen de gelegenheid het besprokene al tijdens de dialoog te laten bezinken en af te wegen ten opzichte van zijn eigen gedachten/ ideeën/ aannames.

– Iedereen in de cirkel wordt gehoord, ieders beeld over het onderwerp doet ertoe.  Het uitgangspunt is, dat ieders beeld bijdraagt ten behoeve van het geheel. Voor sommige groepen is dit een nieuw gegeven. Men is bijv. gewend aan hiërarchie binnen het team. In een groep waar normaliter niet alles wordt uitgesproken, kan de dialoog een veilige manier zijn om dat wél te (leren) doen. Wetende dat ieders gedachten gelijkelijk gewaardeerd worden.

– Omdat gedachten gedeeld worden, ontstaat vaak als vanzelf een richting waarin men gezamenlijk verder kan.. moeiteloos.

Resultaat:

– Een goede communicatieve verbinding en samenwerking tussen zorgprofessionals onderling.

– Een goede communicatieve verbinding en samenwerking tussen zorgprofessional en patiënt.

– Stroomlijning in de verschillende lagen van de organisatie, gebaseerd op ieders positieve inbreng voor het geheel.

 

 

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl