Terugkomdag
Taal is maar een deel van het totaal

- Deel 1 -

Terugkomdag – online

Taal is maar een deel van het totaal – deel 1 

Een praktische dag voor logopedisten die de cursus Taal is maar een deel van het totaal – deel 1 hebben afgerond 

  • Grote rol voor praktische aanpak: iedere deelnemer neemt een filmpje mee dat we gaan gebruiken
  • Herhaling van de opgedane kennis in de cursus 
  • Koppeling theorie en praktijk
  • De optimale mogelijkheid om een lastige casus goed uit te spitten

Docent: Joyce Walter en Maya de Graaf

Totaal aantal SBU’s 6, niet geaccrediteerd

Doel
Met deze dag ga je:

  • kennis ophalen over het model van van Schouwen (cognitie), model van Crosson (ziekte-inzicht) en het Cognitive Disabilities Model van Claudia Allen
  • deze kennis koppelen aan hetgeen er te observeren is aan jouw client/clienten van een ander
  • daarmee meer en nieuwe inzichten krijgen als het gaat over de cognitie, het ziekte-inzicht, het activatieniveau en de aanzet tot behandeling

Doelgroep en begin-niveau: logopedisten die Taal is maar een deel van het totaal – deel 1 hebben afgerond

Vrijstellingen: geen, tenzij vooraf met de docent afgesproken

Locatie: Online

Deze dag kan ook op locatie aangeboden worden. Interesse? Neem gerust contact op. Ook coaching-on-the-job is mogelijk. Prijsafspraken worden dan passend bij het aanbod gemaakt.

Aantal deelnemers: 6 – 12

Het studiemateriaal heb je al in je bezit. Voor deelname geldt de eis dat er een per deelnemer een filmpje en een informed- consent-formulier van een cliënt worden aangeleverd. 

Aan het einde wordt een certificaat van deelname afgegeven.

Datum: 9 september 2024

precieze tijdstip wordt nog ingevuld naar rate van de meeste voorkeurkeuzes

optie 1: 9.30-15.30 uur of optie 2: 13.30-19.30 uur

Kosten cursus: € 199.- Pure Communicatie staat geregistreerd bij het CRBKO en kan de cursus daarom BTW-vrij aanbieden. 

Globale inhoud bijeenkomst:

per deelnemer wordt het meegebrachte filmpje bekeken en geanalyseerd  volgens de bovengenoemde 3 modellen. Hiervoor wordt ruim de tijd genomen.

Meer informatie: joyce@purecommunicatie.nl of 06-83035754

Taal is maar een deel van het totaal – deel 2a – foutloos leren: voor data zie: taal is maar een deel van het totaal – deel 2a – Pure Communicatie

Taal is maar een deel van het totaal – deel 2b – episodisch leren  wordt  begin 2025 verwacht.

Taal is maar een deel van het totaal – deel 3 (verdieping ) volgt daarna.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl