Klachtenprocedure

Handelingsprotocol Klachten Pure Communicatie

Formeel:

 • Bij inschrijvingen krijgen Deelnemers de algemene voorwaarden ter informering en accordering toegestuurd
 • Pure Communicatie is aangesloten bij Quasir. Quasir levert indien aan de orde een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Dagelijkse gang van zaken:

 • Wij zijn alert op verbale en nonverbale signalen van de Deelnemer over zijn (on)tevredenheid over de gang van zaken binnen ons trainingsinstituut, zowel inhoudelijk als organisatorisch
 • Wij maken het onmiddellijk en vanuit onszelf bespreekbaar als we merken dat het trainingsproces niet goed verloopt of als er signalen zijn dat de Deelnemer niet tevreden is
 • Wij bespreken een dergelijk voorval in een coachend gesprek met één van de trainers, waarbij onze eigen rol in dit geheel het eerst aan bod zal komen. Uiteraard wordt de heimhoudingsplicht naar buiten toe gewaarborgd indien de Deelnemer daarom vraagt
 • Wij verwijzen naar de klachtenprocedure zoals in de Algemene voorwaarden beschreven

Klachtenprocedure zoals in algemene voorwaarden:

 • Indien er klachten zijn over de opleiding, cursus of workshop of over de trainer(s)/docenten, dan kan de Deelnemer deze klacht schriftelijk melden bij Pure Communicatie, bij onze interne klachtenfunctionaris Joyce Walter.
 • Pure Communicatie zal na ontvangst van deze klacht binnen 2 werkdagen een bevestiging van ontvangst sturen en deze klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen, met een uiterlijke termijn van 4 weken.
 • Mocht de behandeling van de klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zal Pure Communicatie een nieuw gestelde termijn aangeven waarbinnen de Deelnemer afhandeling kan verwachten. De klacht zal altijd vertrouwelijk behandeld worden.
 • Pure Communicatie zal er alles aan doen om naar volle tevredenheid van alle partijen tot een oplossing te komen.
 • Pure Communicatie is aangesloten bij Quasir (www.Quasir.nl). Mochten beide partijen – ondanks alle inspanningen – niet tot een passende oplossing te komen, zal Quasir worden ingeschakeld en uitspraak doen.
 • Deze uitspraak is voor zowel Pure Communicatie als de Deelnemer bindend en zal snel afgehandeld worden.
 • De bemiddelingskosten die worden gemaakt voor het inschakelen van een derde partij komen voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.
 • Het dossier dat is aangelegd om de klacht te registreren en waarin de afhandeling is beschreven, wordt gedurende 2 jaar bewaard.