Dialoog- is het gesprek? Is het discussie?

Kort antwoord? Nee, het is geen van beiden. In een dialoog doen we het volgende:

  • We zorgen gezamenlijk dat de start/ intentie/ issue waar we dialoog over voeren, heel helder is voor alle deelnemers en door alle deelnemers gedragen wordt. Wat is precies het onderwerp waar we een helderder blik op wilt krijgen? Met welke intentie stappen we de dialoog in? Dat wordt heel inzichtelijk gemaakt.
  • Ik luister met alle aandacht en met een ‘beginnersmind’ naar jou. Al luisterend onderzoek ik wat jouw woorden met mij doen. Ik ben nieuwsgierig naar nieuwe wegen en ben me bewust van mijn ‘oude karresporen’ Die hebben immers invloed op mijn blik op het onderwerp van de dialoog. Ik laat oordelen over wat ik van jou hoor, weg. Ik laat mijn eigen verwachtingen over de uitkomst van de dialoog weg. Daarmee kunnen we gezamenlijk een groter beeld laten ontstaan
  • Ik heb respect voor alles wat er is, zowel bij mezelf als bij de ander
  • Ik stel mijn reacties uit: als ik iets wil zeggen, ga ik nogmaals na, of dat echt toevoegt aan de lopende dialoog. Ik ‘proef’mijn woorden nogmaals voorzichtig, voor ik ze aandachtig uitspreek
  • Ik spreek vanuit mijn hart: ik deel zorgvuldig mee wat me beweegt, het mooie en het moeilijke. Ik gebruik daarbij de woorden die ik nodig heb, niet méér en niet minder. Ik spreek alleen vanuit mezelf en vanuit het moment van Nu.

Het resultaat? Dat is natuurlijk afhankelijk van het startpunt. Soms weten de deelnemers na afloop hoe het precieze beeld van de vraag eruitziet en geeft dit direct input voor nieuwe stappen. Soms creëert de dialoog draagvlak voor beslissingen die er te nemen zijn. De dialoog schept echter altijd verbinding tussen de deelnemers. De uitgangspunten en manier van werken zorgt daarmee voor uitwegen in (soms moeilijke) probleemstellingen.