adem-hoesten-slikken-stem

  • Is er sprake van kortademigheid/benauwdheid in rust of tijdens spreken?

Niet voldoende diep kunnen doorademen? Moeilijk kunnen ontspannen, angst-paniekgevoelens hierdoor?

Buiten adem raken tijdens het spreken? Spreken minder lang kunnen volhouden?

  • Is er sprake van stemklachten?

Stem ’s avonds slechter, sneller vermoeid met spreken, geen volume kunnen maken? Gevoel van spanning rondom strottenhoofd?

Hese, krakerige of droge stem? Minder verstaanbaar door stem?

  • Is er sprake van een globusgevoel ?

Het gevoel alsof er iets in de keel zit dat niet weggeslikt kan worden?

  • Is er sprake van (kriebel)hoestklachten?

Spreken verergert het hoesten? Veelvuldig (vaak onbewust) schrapen en kuchen?

  • Is er sprake van slikklachten?

Bijv. moeizaam slikken, eten niet weg kunnen krijgen, verslikken eventueel in combinatie met reflux. Hoesten tijdens eten of drinken? Lucht inslikken tijdens eten?

Als er sprake is van een of meer van bovenstaande klachten is doorverwijzing naar een (gespecialiseerde) logopedist zinvol. Kristel Hendrix kan u verder helpen.