Vrije stem

door: Kristel Hendrix – therapeut voor adem, stem en keel binnen Pure Communicatie

Een leerkracht loopt aan tegen het spreken met moeite en spanning in een presentatie en zit daardoor even in een dip.
We zijn net pas gestart met begeleiden van stem, de basis in mijn werk met deze leerkracht.
Spontaan spreken is nog niet aan de orde geweest.

Het is iemand die de lat voor zichzelf erg hoog legt. Dat is nu juist een extra hindernis.

Door te kijken wat dan wel is gelukt afgelopen week, komt er ander zicht op het geheel: veel dingen zijn wel goed gelukt!

Als de spanning wegvalt komt een mooie, vrije stem tevoorschijn, zonder veel moeite. Hierop zetten we verder in, dan komt de rest vanzelf.

Prachtig voorbeeld van net huist niet kijken naar wat “nog niet lukt”, maar wél kijken naar wat er al is zonder moeite. Dat is dan de basis voor verder groeien.

Hierbij staat techniek en oefenen niet voorop, maar ervaren en vertrouwen op eigen kracht. Deze manier van kijken geeft mij ook energie, wat weer ten goede komt in het contact!

#purecommunicatie #logopedieenzoveelmeer #positievegezondheid