- Zoveel meer -

Cognitieve Revalidatie Therapie en positieve gezondheid

Cognitieve Revalidatie Therapie en positieve gezondheid

Cognitieve Revalidatie Therapie draagt bij aan alle pijlers van Positieve Gezondheid. Door inzicht te geven, de cognitie te optimaliseren en in te zetten op het compenseren van de dingen die in de communicatie lastig zijn kweken we de voorwaarden om de communicatie beter in te kunnen zetten.  Het zorgt voor mee kunnen doen en veerkracht. 

Cognitieve Revalidatie Therapie voor Communicatie

Je hebt je hersenen nodig om te kunnen communiceren:

Je hebt voldoende aandacht nodig om op te kunnen vangen dat er tegen je wordt gesproken. Deze informatie komt binnen als prikkels en moet vertaald worden door de informatieverwerking en je geheugen in je hersenen. Je geheugen levert de betekenis van de woorden en zo kun je een zin verstaan. Als je vervolgens wat wilt vertellen heb je je executieve processen nodig. Dat is de dirigent van je hersenen. Deze dirigent helpt met het vertellen van iets in een logische verhaal en zorgt er ook voor dat je rekening houdt met de mensen waarmee je in gesprek bent.

Aandacht, informatieverwerking, geheugen en executieve processen bij elkaar noemen we cognitie.
Als we deze vier dingen goed in kunnen zetten, kunnen we goed communiceren met de mensen om ons heen.

Soms lukt het niet meer dit goed te doen en  is communiceren vermoeiend of lukt het niet meer goed. Je merkt dat doordat

 • Je je niet lang kunt concentreren op een gesprek, of snel afgeleid  wordt
 • Je gedurende de dag steeds minder goed kunt vatten wat er tegen je wordt gezegd
 • Het lijkt alsof iedereen om je heen te snel praat voor jouw oren en hoofd
 • Je regelmatig moet zoeken naar woorden
 • Gesprekken in een groep niet goed kunt volgen
 • Je de draad kwijt raakt bij wat je wilt vertellen

Cognitieve Revalidatie Therapie kan je hierbij helpen.

Hoe gaat dat in zijn werk:
Het kan helpen als jij en je omgeving snappen waarom de communicatie lastig is, dat zorgt voor minder irritatie en meer rust.
We kijken wat jouw mogelijkheden zijn en hoe we er voor kunnen zorgen dat je de mogelijkheden die je hebt zo goed mogelijk kunt toepassen.

Voor de dingen die niet meer lukken gaan we op zoek naar een strategie / compensatie / oplossing die we dan samen met jou en jouw omgeving oefenen, zodat jullie samen weer zo goed mogelijk kunnen communiceren.
Omdat problemen met de cognitie bij iedereen er weer anders uitzien, kijken we met elke cliënt apart weer hoe dat er voor diegene uit moet zien. Maatwerk dus.

Cognitieve Revalidatie Therapie kan worden ingezet bij cliënten met

 • Stress- /burnout klachten
 • Post-Covid problematiek
 • Whiplash- of hersenschuddingsproblematiek
 • Een CVA
 • Parkinson of MS
 • Dementie

en hun omgeving.

De kosten voor een behandeling met Cognitieve Revalidatie Therapie worden door de zorgverzekeraar vergoed, als het deel uitmaakt van een logopedisch behandeltraject. Heb je een niet-logopedisch vraagstuk, komen de kosten voor eigen rekening. Vraag dan de behandelend therapeut hoeveel deze kosten zullen zijn.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl