interview Communicatie en Positieve Gezondheid Nederlands Tijdschrift voor Logopedie

In het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie verscheen op 2 april j.l. een interview met Karin Derks en Joyce Walter over hun visie op de beweging Positieve Gezondheid en de rol van communicatie daarin. Klik hier voor de weergave van dat interview.