- Zoveel meer -

CRT in de gezondheidszorg

CRT in de gezondheidszorg

Daar waar er aan alle kanten bezuinigd moet worden in de gezondheidszorg, is het nog steeds lastig communiceren.

Deels komt dat omdat er niet écht geluisterd wordt en niet echt gezegd wordt wat er leeft en speelt, vaak spelen er andere agenda’s mee. (zie Dialoog in de gezondheidszorg). 

hand, keep, head

Welke issues zien wij rond het cognitieve vlak in de gezondheidszorg?

– Er wordt door professionals in verschillende talen gesproken tijdens overleg rond cognitieve problematiek bij een cliënt.
– Er is weinig casus- en vakgebied overstijgend overleg.
– Efficiëntie van behandeling is niet optimaal.

Wat bieden wij voor zorgprofessionals en instellingen?
Wij leren zorgprofessionals samen met dezelfde taal, met meerdere disciplines naar een cliënt te kijken. Daarnaast kunnen zorgprofessionals met meer afstemming daarover communiceren met elkaar. Zo ontstaat de mogelijkheid tot een effectiever en korter zorgtraject dat dichter bij de eigen mogelijkheden van de cliënt ligt.

Cursus 'Taal is maar een deel van het totaal'

voor logopedisten

Na afloop heeft de logopedist:

– Kennis van de cognitieve en executieve aspecten van de communicatie.
– Kennis van / praktische ervaring in onderzoek van de cognitieve/executieve beperkingen en mogelijkheden van de cliënt m.b.t. communicatie.
– Ervaring in het toepassen van veranderingen in communicatie via CRT.
– Inzicht in / ervaring met de samenhang tussen ziekte-inzicht en de communicatieve mogelijkheden van de cliënt/ zijn omgeving.

Wat: tweedaagse praktische cursus, ook mogelijk als in-company
Data: voorjaar 2021, meer info volgt
Locatie: meer info volgt
Kosten: 650 euro

Geïnteresseerd?
Stuur een mailtje met onderwerp Vooraanmelding cursus ‘Taal is maar een deel van het totaal naar joyce@purecommunicatie.nl.

Cursus “Cognitie met dezelfde taal”

Multidisciplinaire scholing eerste – tweede lijn

Tijdens deze cursus:

– Spreek interdisciplinair dezelfde taal.
– Kijk over de rand van het vak- en casusgebied.
– Denk in mogelijkheden (positief gezond).

Een cliënt is er mee gebaat als zijn behandelaren met elkaar dezelfde taal spreken, zodat duidelijk is hoe de behoeftes en de mogelijkheden van de cliënt zo effectief mogelijk worden gefaciliteerd.

Gekeken wordt:

– Vanuit het model van van Schouwen rond cognitieve en executieve functies.
– Naar het model van Crosson rond ziekte-inzicht en hoe zich dit verhoudt met het model van van Schouwen.
– Naar het model van Claudia Allen rond het functioneringsniveau van de cliënt.
– Naar welke manier van leren dus voor de cliënt van belang is.
–  Implementatie van totaal in casussen, praktisch gericht.

Exacte invulling van de cursus wordt naar aanleiding van uw vraagstelling 
vormgegeven.

Geïnteresseerd?
Neem contact op met Joyce voor een gratis inventarisatiegesprek. Joyce zal u daarop een gespecificeerd voorstel met een passend financieel aanbod doen. U kunt ons contactformulier invullen of een e-mail sturen naar: joyce@purecommunicatie.nl.

Begeleiding op maat voor individuele cliënten

Communiceren is niet altijd even vanzelfsprekend en het zal je niet altijd en in elke situatie even gemakkelijk afgaan. Gemakkelijker communiceren zorgt voor een beter mentaal welbevinden:

– Je kunt beter contact houden met anderen.
– Je kunt beter aangeven welke idealen jij wilt bereiken en wat voor jou een zinvolle invulling is van jouw leven.
– Je kunt meer kunt genieten van het leven en ‘goed voor jezelf zorgen’.

Geïnteresseerd?
Maak een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek door een e-mail te sturen naar: joyce@purecommunicatie.nl.

Snel naar

Contact

Hoofdlocatie
Kazernestraat 12
5928 NL Venlo

Tel.: 077-3872840
E-mail: info@purecommunicatie.nl